TADEUSZ OLESZCZUK

Doktor nauk medycznych
specjalista ginekolog-położnik

A jak odpoczywać z brzuszkiem?