TADEUSZ OLESZCZUK

Doktor nauk medycznych
specjalista ginekolog-położnik

..bo to się zwykle tak zaczyna