TADEUSZ OLESZCZUK

Doktor nauk medycznych
specjalista ginekolog-położnik

CC a poród dołem