TADEUSZ OLESZCZUK

Doktor nauk medycznych
specjalista ginekolog-położnik

Ciąża tydzień po tygodniu

Proszę poczytać na stronie