TADEUSZ OLESZCZUK

Doktor nauk medycznych
specjalista ginekolog-położnik

Przedwczesny poród – najczęstsze przyczyny i postępowanie profilaktyczne

Pomimo wielkiego postępu medycyny w ostatnich latach, rozwoju metod diagnostycznych i leczniczych nadal nie udaje się ograniczyć okołoporodowej zachorowalności i umieralności noworodków urodzonych bez wad anatomicznych i chromosomalnych, wynikającej w 60–75% z niedojrzałości i niskiej masy urodzeniowej jako następstwa porodu przedwczesnego.