TADEUSZ OLESZCZUK

Doktor nauk medycznych
specjalista ginekolog-położnik

Ważne mikroelementy